Chính sách bảo mật

  1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin :

Chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân của bạn , ví dụ như tên , địa chỉ , số điện thoại của bạn và địa chỉ email của bạn , khi bạn đã cung cấp cho chúng tôi trong lúc sử dụng trang web để tạo tài khoản, đăng kí thư, tham gia các khảo sát … Thông tin cá nhân của bạn được chúng tôi sử dụng với mục đích rất hợp pháp , đáp ứng đúng yêu cầu và xử lý các giao dịch của bạn

2. Phạm vi sử dụng thông tin :

Thông tin cá nhân thu được sẽ chỉ sử dụng trong công ty . Goldlandplaza.com có thể cung cấp cho bên thứ 3 , ví dụ như bên các đại lý , cửa hàng của chúng tôi. Goldlandplaza.com sẽ cố gắng đảm bảo rằng nhân viên , các cán bộ , các đại lý và cửa hàng của chúng tôi liên quan đến thông tin khách hàng sẽ nhận thức và hiểu chính sách bảo mật này.

3. Thời gian lưu trữ thông tin :

Thông tin của các thành viên sẽ được lưu trữ trong một khoảng thời gian cụ thể , nhằm phục vụ yêu cầu của các thành viên.

4. Địa chỉ của đơn vị chủ quản Sàn giao dịch thương mại điện tử goldlandplaza.com:

Trụ sở: 536 Nguyễn Văn Cừ, TP. Hạ Long, T. Quảng Ninh

Hotline: 0988 455 678  

Email: [email protected]

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu thành viên:

Tất cả các thành viên mỗi người sẽ được cấp một tài khoản gồm tài khoản và mật khẩu để đăng nhập goldlandplaza.com . Đăng nhập thành công , thành viên có thể sử dụng tất cả dịch vụ và tiện ích của goldlandplaza theo đúng quyền hạn và phân quyền